Apapi

Za vzděláním do přírody

Vzdělání

O lesních mateřských školách se jednu dobu mluvilo jako o bláznivém nápadu několika alternativně uvažujích lidí, kteří se snaží jen upozornit na sebe na úkor ubohých dětí, které tráví čas venku v jakémkoliv počasí místo toho, aby se vzdělávaly v mateřské škole.
V dnešní době je již zařazování dětí do lesních mateřských škol běžné a málokdo se nad takovýmto rozhodnutím podivuje. Lesní školky představují jen jednu z možností, kde nechat své dítě vzdělávat před povinnou školní docházkou.
dřevěná postava
Řídí se jako i ty ostatní Rámcovým vzdělávacím programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Lesní mateřské školy jsou definované tzv. školským zákonem, který byl novelizován v roce 2016.
Kladou důraz, jak už sám název napovídá, na pobyt dětí v přírodě, často v lese. Vzdělávání tak probíhá na rozdíl od kamenných školek venku. Pro účely odpočinku mají děti k dispozici kryté prostory nejčastěji v podobě různých chatek či maringotek. Nesmí to však být opravdová stavba.
Jinak se ale vzdělávání dětí od toho v tradičních mateřských školách moc neliší. Děti nejsou ochuzeny ani o různé výlety a cesty za kulturou – do divadel, muzeí, kin apod.
Lesní mateřské školy jsou rozšířené zejména v severských zemích a v Německu, tam je okolo 1000 takových školek. Některé jsou ryze lesní, některé kombinují pobyt v přírodě s pobytem v učebnách.
kluci na houpačce
V České republice se o vznik tohoto  konceptu zasloužila zejména Emilie Strejková, zakladatelka a dlouholetá ředitelka pražského ekologického centra Toulcův dvůr. Činnost první ekologicky orinetované školky u nás byla zahájena až v roce 2004. Venkovní třída školky fungující na principech lesních školek byla otevřena v roce 2010. V tomto roce vznikla také Asociace lesních mateřských škol, která v současnosti seskupuje přibližně 120 školek.