Apapi

Vzdělávání mentálně postižených osob

Vzdělání

Možná si po přečtení nadpisu říkáte, že je to nesmysl, že takový spoluobčané se nadají. Ale možná pro Vás bude překvapením, že například autisté jsou v některém oboru vzdělaní nadprůměrně, zato jiné oblasti, hlavně ty praktického života jsou pro ně velmi složitou a nepochopitelnou oblastí.
písmena abecedy
Mentálně postižené osoby nevidí a nevnímají svět stejně jako my. Mají svůj vlastní soukromý svět a světu našemu nerozumí, je pro ně nepochopitelný. To se jim dá velmi ulehčit správnou prací s nimi, například pomocí komunikační tabulky, denního řádu a dalších speciálních pomůcek vhodných pro každé postižení. Je jasné, že každá diagnóza vyžaduje jiný přístup i jiné pomůcky. Proto dnes existuje mnoho center, kde se věnují vzdělávání a tvořen vhodných pomůcek pro tyto osoby. Každý z těchto spoluobčanů má jiné limity toho, co je schopný se naučit a co už ne. A právě v těchto speciálních vzdělávacích centrech se tomuto věnují a   pomáhají takovým znevýhodněným osobám v jejich vývoji a učení. Někteří se zvládnou naučit i psát, jiní se naučí alespoň vyjádřit, co potřebují nějakým naučeným posunkem či ukázáním na obrázek komunikační tabulky.
Vzdělávání mentálně postižených osob je velmi specifickou oblastí vzdělávání, kdy se často posouvají hranice možného i nemožného, jindy však i přes veškerou snahu vyučujících k žádnému pokroku nedochází. Ale jakýkoli malinký pokrok ve výuce takových osob, je velkým úspěchem nejen pro jejich vyučující, ale také pro život postiženého a jeho kvalitu a často je to velkou pomocí pro rodiny takto jiných dětí i dospělých, kteří se tak mohou o něco lépe začlenit do svého okolí a dát najevo, co si přejí a co ne.
volání o pomoc
Ke vzdělání takových osob musíte mít nejen talent a mnoho trpělivosti, ale také to vyžaduje vzdělání v oboru speciální pedagogiky, které je obvykle celoživotně doplňované o nové poznatky a zkušenosti. Je to opravdu řehole, ale stojí za to.