Apapi

Obchodovat můžete i svobodně a bez hranic

Business

Digitální měny přinesly zásadní průlom v tom, jakým způsobem je možné v dnešním světě obchodovat. V prostředí centralizovaných a plně kontrolovaných plateb přinesly možnost svobody v podobě rychlých anonymních plateb, které nemůže kontrolovat ani manipulovat žádná autorita. To, co dříve vypadalo jako naprosto nemožné, se tak dnes stalo skutečností.
novodobý byznys

Platby elektronickými penězi jako je třeba nejznámější bitcoin, ethereum či litecoin totiž neprobíhají skrze žádný centrální uzel, nýbrž přímo mezi jednotlivými uživateli v systému peer to peer. Nikdo je tak nemůže ovlivňovat, a jestliže platba jednou proběhne, už ji nikdo nemůže vzít zpátky. S danou platbou nejsou zároveň spojeny žádné osobní údaje, ovšem každý uživatel sítě se může podílet na jejím ověření. A to je to zásadní. Pokud tyto platby neověřuje žádná centrální autorita, musí to dělat někdo jiný, kdo potvrdí, že je všechno v pořádku.
BC měna
A právě to provádějí takzvaní těžaři neboli mineři, kteří jsou ve skutečnosti ověřovateli probíhajících transakcí, a kteří je zařazují do blockchainu, tedy do veřejné databáze. A za tuto službu získávají odměnu v podobě elektronických mincí, které se uvolní zpravidla vždy při přidání dalšího bloku do řetězce transakcí. Ve skutečnosti ověřování transakcí vypadá jako počítání složitých algoritmů. Těžaři poskytují výkon svého zařízení k tomu, aby mohly být tyto složité algoritmy vypočteny. Jejich výpočet je totiž velice náročný, a čím více je daná měna těžena a čím je o ni větší zájem, tím nároky na výpočetní výkon rostou.
stroj na kryptoměny
Proto se u těžby některých kryptoměn, jako je například nejznámější bitcoin, těžaři neobejdou bez specializovaného zařízení, asic mineru. Naopak u těžby jiných elektronických peněz si vystačí s méně výkonným a také méně nákladným zařízením jako je gpu miner, který sestává ze silných grafických karet ve speciální kleci, rigu.