Apapi

Jindřich VIII. a jeho šest žen

Ženy

Tento anglický panovník jistě patří k těm slavnějším monarchům v Evropě. Ne však díky své politice, jako je tomu například u Karla IV., nýbrž pro své manželské a milenecké eskapády. Jindřich VIII. za dobu svého života měl možnost prožít celkem šest manželství, z nichž pouze jedno se dá považovat za šťastné.
palác krále Jindřicha
Kateřina Aragonská
První Jindřichova žena se původně měla provdat za jeho bratra, nicméně plánovaný sňatek překazila smrt Jindřichova bratra. Po smrti svého snoubence se tedy Kateřina rozhodla vstoupit do manželství právě s Jindřichem. Jindřich od manželství očekával mužského potomka k zajištění vládnoucí dynastie (Tudorovci). Z tohoto manželského svazku pochází dcera Marie, málokdo však ví, že Kateřina syna Jindřichovi skutečně porodila, malému Jindřichovi byl však dán do vínku pouze sedmitýdenní život. V průběhu jejich 24 let trvajícího manželství se Jindřich zamiloval do Anny Boleynové a právě na její nátlak se nechal složitě rozvést.
 
Anna Boleynová – „šestiprstá čarodjenice“
Tato původně dvorní dáma bývala velmi krásná a okouzlující, byť ji hyzdilo mateřské znaménko na krku a šestý zakrnělý prst na ruce. Do manželství s Annou Jindřich vstoupil, neboť ona odmítla zastávat „pozici“ oficiální královy milenky. Navíc od ní též očekával mužského potomka, který ale nevzešel ani z tohoto svazku – místo syna mu porodila budoucí královnu Alžbětu (I.). Jindřich své zklamání neskrýval a velmi často se uchyloval do náruče jiných žen. Protože se do jedné z nich zamiloval a chtěl ji pojmout za svou právoplatnou choť, byl nucen se Anny zbavit. Obvinil ji tedy z cizoložství a velezrady, a tak byla Anna roku 1536 popravena.
 palác hampton court
Jane Seymourová
Jane jako třetí manželka anglického krále byla velmi konzervativní, navíc členka katolické církve, ale i přes to ji Jindřich velmi miloval. I proto se dá toto manželství považovat za nejšťastnější. A to možná i díky tomu, že právě díky Jane se Jindřich dočkal mužského dědice, syna Eduarda, pozdějšího krále Eduarda VI. Bohužel štěstí manželům nepřálo, neboť dvanáct dní po porodu syna Jane zemřela.
 
 
 
Anna Klévská
V roce 1540 se Jindřich rozhodl uzavřít politický sňatek s německou princeznou, Annou Klévskou. Manželství bylo komplikované, neboť Jindřich neuměl německy a Anna zase anglicky. Navíc Jindřichova v pořadí čtvrtá manželka na rozdíl od jeho předchozích chotí neoplývala krásou, Jindřicha absolutně nepřitahovala, manželství tedy nebylo naplněno ani po fyzické stránce. Po několika měsících od svatby se tedy oba dva dohodli na rozvodu.
 
Kateřina Howardová
Osud páté Jindřichovy manželky je dost podobný osudu Anny Boleynové. Jak Anna, tak Kateřina byla dvorní dámou, do které se Jindřich zakoukal. Ale protože byl Jindřich v lásce velmi nestálý, po sňatku s Kateřinou si jeho srdce získala opět jiná dáma. A právě zde paralela s Anniným životem pokračuje – i Kateřina byla obviněna z cizoložnictví a následně popravena stětím hlavy. Nutno podotknout, že Kateřina s Annou byly sestřenice.
 
Kateřina Parrová
Vztah s Jindřichovou poslední ženou se nedá považovat za vztah manželský, nýbrž za vztah pečovatelský, protože Jindřich ve svých 52 letech trpěl dnou, migrénami a obezitou. Ke sklonku svého života se bez pomoci ani nezvedl. Kateřina Parrová byla jedinou manželkou, která svého chotě přežila.