Apapi

Největší město starověku

Kultura

Pokud bychom se dnes podívali na starověkou mapu, asi bychom se jen těžko orientovali. Některá města zanikla a mnoho jich od té doby vyrostlo. Za největší město světa bylo považováno město Ur, které leželo na jihovýchodě Iráku. Na vrcholu slávy bylo tři tisíce let před naším letopočtem.
město peršanů
–         Celkem paradoxně zní fakt, že k jeho rozvoji přispívalo zhoršující se sucho.
–         Díky tomu, že bylo město tak rozlehlé, mohlo totiž budovat rozsáhlé zavlažovací soustavy.
Postupně se z této metropole stávalo opravdu velkoměsto (na tehdejší poměry). Žilo tu asi šedesát pět tisíc obyvatel. Což je přibližný počet obyvatel našeho Mostu.
·        Pokud některé město ve starověku vzkvétalo, přitahovalo k sobě jistě pozornost. A nejen tu žádoucí.
·        Uru se začali zmocňovat různí nájezdníci, kteří město pomalu oslabovali.
·        Nakonec ho jeho obyvatelé opustili.
Úpadek měla na svědomí i řeka Eufrat, která kdysi přispěla k jeho slavnému rozmachu.Ústí řeky zaneslo bahno a koryto se posunulo o kus dál. Ve dvacátém století se archeologům podařilo odkrýt chrámovou věž, která byla zasvěcená bohu měsíce – Nannovi. Chrám dostal jméno Velký zikkurat. Kromě toho se objevilo i šestnáct královských hrobek, které obsahovaly i spoustu zlata, stříbra a drahých kamenů.
antické ruiny

Nejbohatší město bylo vypleněno

Za nejbohatší město světa bylo považováno městoPersepolis na jihozápadě Iránu. Peršané mu říkají Pársa neboli „město Peršanů“. Město, které založil perský král Dareios I. Veliký, bylo budováno především pro různé slavnosti. Proto se v jeho nitru nacházely různé honosné paláce, ozdobné brány a sloupové síně.
·         Nejvelkolepější stavbou se stal palác Ápádána, který měl obrovský přijímací sál.
·        Zkázu tomuto městu přinesl až slavný vojevůdce Alexandr Veliký v roce tři sta třicet před naším letopočtem.
·         Alexandrova armáda i odtud vzala i většinu pokladů.