Apapi

Oslava narozenin jako čas naděje


Narozeniny by v naÅ¡em životÄ› nemÄ›ly být nikdy opomíjeny. ProÄ? Protože ÄlovÄ›k by mÄ›l slavit to, že žije. Ve vesmíru moc živých bytostí není, teda pokud víme. VÄ›dci a mnozí lidé s nimi pÅ™edpokládají, že v kosmu existuje mnoho planet vhodných k životu, životem oplývajících, ale přímé důkazy chybí. Naší matiÄku Zemi s námi lidmi obývají miliony druhů živých bytostí, pouhým okem viditelných i neviditelných. Ty ale, pokud víme, Äas svého života nepoÄítají. Nebo to dÄ›lají způsobem, o nÄ›mž zatím nemáme potuchy. VÄ›da nám říká, že ÄlovÄ›k má vÄ›domí, že si je vÄ›dom vlastní smrtelnosti. Ano, umíme poÄítat své dny a roky. A každý dožitý a prožitý rok je úspÄ›ch, který si zaslouží ocenÄ›ní. Oslava narozenin takovým ocenÄ›ním je.

Oslava je oceněním

Pro samotného oslavence, i pro jeho blízké a přátele, kteří slaví spolu s ním. Je to den radosti pro vÅ¡echny zúÄastnÄ›né. Mohou prožívat vzájemnou, blízkost, soudržnost i lásku. SmÄ›jí prožít kouzlo. A teplo a svÄ›tlo tÄ›ch chvil uložit ve svém srdci. V každém životÄ› nastane kruÅ¡ná doba různorodých těžkostí a osamÄ›ní a tehdy můžeme nahlédnout do svého nitra a chvíle oslav si pÅ™ipomenout, v duchu je opÄ›t prožít. Tu poznáme, že náš život není tak zlý, jak se nám v těžkých Äasech zdá. Možná nám ta vzpomínka vykouzlí úsmÄ›v na tváři. A my si uvÄ›domíme, že je to jiskÅ™iÄka, jež nám dá sílu obtíže zvládnout a pÅ™ekonat, jiskÅ™iÄka, která je znamením, že pÅ™ijdou dny lepší. Kéž je každá oslava narozenin pro nás vÅ¡echny plná jiskÅ™iÄek, z nichž dokážeme vždy, když to budeme potÅ™ebovat, rozfoukat plamen síly a chuti do života, který dá svÄ›tlo a teplo nejen nám, ale i vÅ¡em lidem kolem nás.